SE-Team NAS Pensacola

Let's row Pensacola! We want to be the #1 Military Team!

Fall Team Challenge Participants

Pos. Athlete Age Location Country Challenge
387 Name withheld 4,311,767m
384 Name withheld 1,286,150m
3 Robert Walker 75 Pensacola, FL USA 1,174,427m
5 Cecilia Walker 72 Pensacola, FL USA 750,098m
2 Roger G 18 FL USA 218,890m
4 Donald McKeen 79 Pensacola, FL USA 207,166m
386 FamFit Gym - USA 80,165m
389 Wenzel Gym - USA 67,925m
385 Portside Gym - USA 38,823m
6 Bob DeStafney 63 Pensacola, FL USA 33,976m
7 Thomas Brice 59 Pensacola, FL USA 33,000m
262 Andrew Smith - n/a USA 0m
259 Casey McGee - n/a USA 0m
261 Ben Grounds - n/a USA 0m
260 Ross Laubach - n/a USA 0m
263 Andrew Barcip - n/a USA 0m
266 Fernan Feliciano - n/a USA 0m
268 Paige Scharborough - n/a USA 0m
258 David Spiers - n/a USA 0m
267 Morgan Pratten - n/a USA 0m
265 Shane Gilchrest - n/a USA 0m
264 Alex Hayano - n/a USA 0m
251 David Baiza - n/a USA 0m
250 Earl Wright - n/a USA 0m
249 Del Moller - n/a USA 0m
248 Bob Walker - n/a USA 0m
247 Natalie Pant - n/a USA 0m
269 Louis Pesce - n/a USA 0m
252 Charlene Jordan - n/a USA 0m
256 Ramon Paramo - n/a USA 0m
255 M. Shearn - n/a USA 0m
254 J Boudreaux - n/a USA 0m
253 Lena Ates - n/a USA 0m
257 Tonya Serrato - n/a USA 0m
275 A K?????? - n/a USA 0m
285 Kyoko Bissell - n/a USA 0m
284 Linda Galleguez - n/a USA 0m
283 Dennis Dolan - n/a USA 0m
282 Sidney Copson - n/a USA 0m
286 Joe Glodek - n/a USA 0m
287 Codey Elmer - n/a USA 0m
291 Austin Clare - n/a USA 0m
290 Editha Capozzolo - n/a USA 0m
289 Ann Davis - n/a USA 0m
288 Tyler Johnson - n/a USA 0m
281 Kay Hastings - n/a USA 0m
280 Christine Ellis - n/a USA 0m
274 James Arnal - n/a USA 0m
273 BZ D - n/a USA 0m
272 Maria Khan - n/a USA 0m
271 Meysha LaGrand - n/a USA 0m
246 Theresa Tilley - n/a USA 0m
276 Alice Croner - n/a USA 0m
279 Ron Hastings - n/a USA 0m
278 Sha'nae Wilson - n/a USA 0m
277 Ema Hgyapong - n/a USA 0m
270 Jake Doepker - n/a USA 0m
239 Guelm Camacho - n/a USA 0m
215 Phillip Felan - n/a USA 0m
214 Hayden Smith - n/a USA 0m
213 K R - n/a USA 0m
212 C Preston - n/a USA 0m
216 Julie Kee - n/a USA 0m
217 Maxwell Lundgren - n/a USA 0m
221 Joanne Dolan - n/a USA 0m
220 Suellen Martin - n/a USA 0m
219 Caprice Burnside - n/a USA 0m
218 Steven Goller - n/a USA 0m
211 Alex Hallano - n/a USA 0m
210 Kenneth Olson - n/a USA 0m
203 Joey The Guy - n/a USA 0m
202 Alicig Grouer - n/a USA 0m
201 Michael Murphy - n/a USA 0m
200 Jackee Scott - n/a USA 0m
204 Tilley Karim - n/a USA 0m
205 Mathew Street - n/a USA 0m
209 Eli Bush - n/a USA 0m
208 Dan Moore - n/a USA 0m
207 Thomas Paschal - n/a USA 0m
206 Mandy Zeringue - n/a USA 0m
222 Connie Thomsen - n/a USA 0m
223 John Dombroskie - n/a USA 0m
238 Z W - n/a USA 0m
237 Owen Montgomery - n/a USA 0m
236 Brian Haste - n/a USA 0m
235 Crystal Johnson - n/a USA 0m
292 Andrea Schultz - n/a USA 0m
240 Alex Cusack - n/a USA 0m
244 Thomas Burks - n/a USA 0m
243 Doug Spence - n/a USA 0m
242 Brian O Dell - n/a USA 0m
241 Nicole Hadden - n/a USA 0m
234 D Volmering - n/a USA 0m
233 C Alfaro - n/a USA 0m
227 K S - n/a USA 0m
226 Dan Hoff - n/a USA 0m
225 Marie Harrison - n/a USA 0m
224 Lisa Dombroskie - n/a USA 0m
228 Martin Thomas - n/a USA 0m
229 Dawn Yarborough - n/a USA 0m
232 K Vicina - n/a USA 0m
231 Mildred Alzahrani - n/a USA 0m
230 Carolina Truman - n/a USA 0m
245 Thomak Lattanzio - n/a USA 0m
298 Roniliza Allen - n/a USA 0m
355 Stephen Sweetnich - n/a USA 0m
354 Ben L?rounds - n/a USA 0m
353 Daryl Bo??? - n/a USA 0m
352 Caittin Matson - n/a USA 0m
356 Garon Yamasa - n/a USA 0m
357 Ashley Ruter - n/a USA 0m
361 Nancy Conrad - n/a USA 0m
360 Jeff Anderson - n/a USA 0m
359 Chris McCloskey - n/a USA 0m
358 Jesse Ruter - n/a USA 0m
351 Martin ? - n/a USA 0m
350 Hazel Cantos - n/a USA 0m
343 Jorge Vega - n/a USA 0m
342 Leonard Mitchel - n/a USA 0m
341 A Minchew - n/a USA 0m
340 M.K.R. ????? - n/a USA 0m
344 Sara Strickhouser - n/a USA 0m
345 Tanner ? - n/a USA 0m
349 Josh Watt - n/a USA 0m
348 Devin Lowe - n/a USA 0m
347 Jim Ryan - n/a USA 0m
346 Paul Campos - n/a USA 0m
362 Charles Stoeter - n/a USA 0m
363 Ramona Stoeter - n/a USA 0m
378 Stephanie Oram - n/a USA 0m
377 Tanner Valdez - n/a USA 0m
376 M. Corbey - n/a USA 0m
375 Andrew Muana - n/a USA 0m
379 Sheila DeGuzman - n/a USA 0m
380 Sheila Finley - n/a USA 0m
388 Tammie Everett - USA 0m
383 Bert Barrett - USA 0m
382 Connie T - n/a USA 0m
381 Julie Ann Navalta - n/a USA 0m
374 Philip Cooleson - n/a USA 0m
373 Brock Shinauct - n/a USA 0m
367 Ralph Challens - n/a USA 0m
366 Bob Moody - n/a USA 0m
365 James Pressley - n/a USA 0m
364 Jacob Hagan - n/a USA 0m
368 James Atlnal - n/a USA 0m
369 A Y - n/a USA 0m
372 John Broge - n/a USA 0m
371 Beach Tanner - n/a USA 0m
370 Chuck Keistler - n/a USA 0m
339 Jacob Ayala - n/a USA 0m
338 Dagal Beersman - n/a USA 0m
308 Laura Staruing - n/a USA 0m
307 Matt Guzur - n/a USA 0m
306 Gary Cornelison - n/a USA 0m
305 Micheal Kelly - n/a USA 0m
309 Johnelle Burrill - n/a USA 0m
310 Janine McCoy - n/a USA 0m
314 Ian Grinashi - n/a USA 0m
313 Steve Bishop - n/a USA 0m
312 Brandon Baker - n/a USA 0m
311 Albert Liu - n/a USA 0m
304 Joshua Foust - n/a USA 0m
303 William Wright - n/a USA 0m
297 Davison Boyer - n/a USA 0m
296 Sean Miller - n/a USA 0m
295 Derek Stoppar - n/a USA 0m
294 Elaine Atkins - n/a USA 0m
199 Jim Riddle - n/a USA 0m
299 Andrew Senary - n/a USA 0m
302 Anthony Heim - n/a USA 0m
301 Kyle Gavin - n/a USA 0m
300 Daniel Kelly - n/a USA 0m
315 Caroline Telman - n/a USA 0m
316 ? Milad - n/a USA 0m
331 Jacob Dollar - n/a USA 0m
330 Briel Gaskins - n/a USA 0m
329 Ruairidy Perdew - n/a USA 0m
328 Alex Cjsack - n/a USA 0m
332 Christopher Urra - n/a USA 0m
333 Justin Brown - n/a USA 0m
337 Nancy Conond - n/a USA 0m
336 Stephen Nicol - n/a USA 0m
335 Tom Griffis - n/a USA 0m
334 Matt White - n/a USA 0m
327 Justin Weber - n/a USA 0m
326 Tyler Carrillo - n/a USA 0m
320 Rita J Crosby - n/a USA 0m
319 C Massey - n/a USA 0m
318 Daniel Williams - n/a USA 0m
317 Nick Shadday - n/a USA 0m
321 Brien Maxwell - n/a USA 0m
322 Christopher Minton - n/a USA 0m
325 M Belinda Ramos - n/a USA 0m
324 J B. Soltan - n/a USA 0m
323 Ismael Siddique - n/a USA 0m
293 Wendall Lowe - n/a USA 0m
195 Alice Cooper - n/a USA 0m
71 LaJoy Battle - n/a USA 0m
70 Lorianny Del Rosario - n/a USA 0m
69 Elena Bradford - n/a USA 0m
68 James Bower - n/a USA 0m
72 Nicole Solane - n/a USA 0m
73 Topeka Rogers - n/a USA 0m
77 Ralph P??l - n/a USA 0m
76 Geoff Shaw - n/a USA 0m
75 Barbara Perkins - n/a USA 0m
74 Carlos Lowe - n/a USA 0m
67 Bob Mullen - n/a USA 0m
66 Janice Washington - n/a USA 0m
59 Verdetta Schroder - n/a USA 0m
58 Carolina Rojas - n/a USA 0m
57 Tim Longwell - n/a USA 0m
56 Ted Howard - n/a USA 0m
60 Ensar Sierra - n/a USA 0m
61 Erika Smith-Marek - n/a USA 0m
65 LaLa Torres - n/a USA 0m
64 Charles Storter - n/a USA 0m
63 Sharon Stine - n/a USA 0m
62 Milan Smith - n/a USA 0m
78 Orrin Climment - n/a USA 0m
79 Lashaundra Rasberry - n/a USA 0m
95 Taylor Neal - n/a USA 0m
94 Jaime Mata - n/a USA 0m
93 Robert Wardell - n/a USA 0m
92 J. Gibson - n/a USA 0m
96 Jamie Wolfe - n/a USA 0m
97 Pablo Trejo - n/a USA 0m
101 Johnathan Juett - n/a USA 0m
100 Robert Walker - n/a USA 0m
99 Johnathon Waeaze - n/a USA 0m
98 Alberto Alvarez - n/a USA 0m
91 Tim Carden - n/a USA 0m
90 Ashton Hemphill - n/a USA 0m
83 Peter Lutter - n/a USA 0m
82 Dylan Cawderry - n/a USA 0m
81 Shelia Lawid - n/a USA 0m
80 Tammie Everette - n/a USA 0m
84 David Clark - n/a USA 0m
85 Alex Ware - n/a USA 0m
89 Mark Albrechy - n/a USA 0m
88 Luke Aleksandraicivs - n/a USA 0m
87 N. Rosa - n/a USA 0m
86 Ron Schwenke - n/a USA 0m
55 Gentry Calloway - n/a USA 0m
54 Gwynn Chadwick - n/a USA 0m
23 Johnny Gunsby - n/a USA 0m
22 Diane Gaskill - n/a USA 0m
21 Walter Fink - n/a USA 0m
20 Herb Ellis - n/a USA 0m
24 Jennifer Hawks - n/a USA 0m
25 Victoria Helms - n/a USA 0m
29 Walter Langer - n/a USA 0m
28 Dan Knox - n/a USA 0m
27 Mike Jones - n/a USA 0m
26 Alma Jackson - n/a USA 0m
19 Amber Dunning - n/a USA 0m
18 Sharon Duke - n/a USA 0m
11 Sandra Brown - n/a USA 0m
10 Vera Boss - n/a USA 0m
9 Lisa Boose - n/a USA 0m
8 Alexis Arbogast - n/a USA 0m
12 Connie Carreker - n/a USA 0m
13 Jamila Carter - n/a USA 0m
17 Harold DuCloux - n/a USA 0m
16 Audrey Dewey - n/a USA 0m
15 Ann Crosby - n/a USA 0m
14 Mary Corboy - n/a USA 0m
30 Carol Lewis - n/a USA 0m
31 Beatrix Liss - n/a USA 0m
47 Bob Van Pelt - n/a USA 0m
46 Bob Treis - n/a USA 0m
45 Bob Thomas - n/a USA 0m
44 Sal Rubino - n/a USA 0m
48 Jay Varenholt - n/a USA 0m
49 June Whitmire - n/a USA 0m
53 Faye Brewer - n/a USA 0m
52 J Willins - n/a USA 0m
51 Juliet Womach - n/a USA 0m
50 Ken Whitmire - n/a USA 0m
43 Ardis Riddle - n/a USA 0m
42 Cindy Raske - n/a USA 0m
35 Lillian Miller - n/a USA 0m
34 Dick Miller - n/a USA 0m
33 Don McKeen - n/a USA 0m
32 Mary MacDonald - n/a USA 0m
36 Scotty Mills - n/a USA 0m
37 Ron Moore - n/a USA 0m
41 Angie Ponders - n/a USA 0m
40 Linda Phelps - n/a USA 0m
39 Yvonne Parsons - n/a USA 0m
38 Brenda Neumann - n/a USA 0m
102 Caroline Watson - n/a USA 0m
103 Danielle Jackson - n/a USA 0m
167 Robin Morrissey - n/a USA 0m
166 B G - n/a USA 0m
165 Hailey Brunette - n/a USA 0m
164 Nancy Shuebrook - n/a USA 0m
168 Ralph Perkins - n/a USA 0m
169 Evelyn Akins - n/a USA 0m
173 Orion Gumban - n/a USA 0m
172 Serrato Tonya - n/a USA 0m
171 Charlie Peck - n/a USA 0m
170 Shelia Lewis - n/a USA 0m
163 Group Functional Fit - n/a USA 0m
162 Minnie Martinez - n/a USA 0m
155 Eric Schroyer - n/a USA 0m
154 A Carrasco - n/a USA 0m
153 Carlos Morhlesrodrigvez - n/a USA 0m
152 Brieanna Salmon - n/a USA 0m
156 Heidi Zimmerman - n/a USA 0m
157 Maya Raza - n/a USA 0m
161 Steven Coller - n/a USA 0m
160 Marcus Smith - n/a USA 0m
159 Randy Mount - n/a USA 0m
158 John Rose - n/a USA 0m
174 Michael Harrington - n/a USA 0m
175 Phil Futoran - n/a USA 0m
191 Jake Foehr - n/a USA 0m
190 Tyesha Johnson - n/a USA 0m
189 R Fields - n/a USA 0m
188 C Y - n/a USA 0m
192 Jeremy McCoy - n/a USA 0m
193 Kate Hollonbush - n/a USA 0m
197 Bobi Jones - n/a USA 0m
196 Saul Horacek - n/a USA 0m
1 Lu Desteli 60 Pensacola, FL USA 0m
194 James Gilsoul - n/a USA 0m
187 Jade Davis - n/a USA 0m
186 Crouch Clark - n/a USA 0m
179 Mayni Kilal - n/a USA 0m
178 Allison Gaba - n/a USA 0m
177 Scott Stappenbeck - n/a USA 0m
176 Osmar Rodas - n/a USA 0m
180 Brooke Manzella - n/a USA 0m
181 Dennexx McClendon - n/a USA 0m
185 James Ritter - n/a USA 0m
184 Sharon Wappler - n/a USA 0m
183 OT Smiley - n/a USA 0m
182 Angie Taite - n/a USA 0m
151 Matthew Granillo - n/a USA 0m
150 Alex Smith - n/a USA 0m
119 Eva Cruz - n/a USA 0m
118 Angel Cruz - n/a USA 0m
117 Mary Cooke - n/a USA 0m
116 Carrie Boniek - n/a USA 0m
120 Margaret Dean - n/a USA 0m
121 Liisa Futoran - n/a USA 0m
125 Don Krauss - n/a USA 0m
124 Pat Horacek - n/a USA 0m
123 Dave Horacek - n/a USA 0m
122 C Hartigan - n/a USA 0m
115 Jerry Barbee - n/a USA 0m
114 Fred Sabastian - n/a USA 0m
107 Evan Wahl - n/a USA 0m
106 Lars Perez - n/a USA 0m
105 Tommy Knox - n/a USA 0m
104 Johnathon Riley - n/a USA 0m
108 Sandra Williams - n/a USA 0m
109 Derek Hayden - n/a USA 0m
113 Ellenie Davila - n/a USA 0m
112 Christopher Curtis - n/a USA 0m
111 Glenn Anderson - n/a USA 0m
110 Miguel Arias - n/a USA 0m
126 Dodie Matlock - n/a USA 0m
127 Marlean Mitchell - n/a USA 0m
143 Tori High - n/a USA 0m
142 Pat K - n/a USA 0m
141 Kevin H - n/a USA 0m
140 Killia? - n/a USA 0m
144 Chris High - n/a USA 0m
145 Garrett Shrewsbury - n/a USA 0m
149 Caleb Mc Grath - n/a USA 0m
148 Caleb MG - n/a USA 0m
147 John Singley - n/a USA 0m
146 Alley Layton - n/a USA 0m
139 Paul Poling - n/a USA 0m
138 Maxwell Hamre - n/a USA 0m
131 Tammy Reed - n/a USA 0m
130 Sam Nelson - n/a USA 0m
129 Jes Morgan - n/a USA 0m
128 Erica Morgan - n/a USA 0m
132 Linnette Santana - n/a USA 0m
133 Storne Shively - n/a USA 0m
137 Gabe Charetie - n/a USA 0m
136 Fred King - n/a USA 0m
135 Delaine Wright - n/a USA 0m
134 Greg Waxmonsky - n/a USA 0m
198 Brigid McKnight - n/a USA 0m