Team Row


Athlete Age Location Country
Anjanette Sarcos 23 Miami, FL USA
Barbara Perez 23 Miami, FL USA
Berenice D 21 FL USA
Daysi Encarnacion 24 Miami, FL USA
Gloria Gantes 23 Miami, FL USA
Isabel Guimaraes 23 Miami, FL USA
Ivania Rodas 22 Miami, FL USA
Jordan Vega 22 Miami, FL USA
Julianna U 20 FL USA
Jusitn Santis 22 Miami, FL USA
Kassandra Crespo 23 Miami, FL USA
Lyndsay Edmonds 31 Marquette, MI USA
Rama Fava 23 Miami, FL USA
Raquel garcia 22 miami, FL USA
Roberto Martinez 25 Miami, FL USA
Stephanie Ramos 22 Miami, FL USA
Tiffany S 21 FL USA
Veronica Vallina 23 Miami, FL USA
Victoria Guevara 22 Miami, FL USA
anabel anoceto 25 miami, FL USA
angel mesa 22 miami, FL USA
charles vallina 25 miami, FL USA
diedrich d 20 FL USA
edisnay martinez 23 miami, FL USA
fernando martinez 117 n/a USA
jenifer sarmiento 23 miami, FL USA
oriana denis 23 miami, FL USA