GoRow Performance Training

2022/2023

Athlete Age Country Season
Athanasios Tsochas 36 GRE 389,551m
Katerina-Maria Chatzipli 30 GRE 4,000m
Alexandros Tatakos - GRE 4,000m